หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ อุทยานเนตรนารี 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ หลังป้ายค่ายลูกเสือ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.00 น.
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เทคโนโลโยลีการจัดการ (อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ) อาคารพิธีเปิดงาน ห้อง คจท 2206,คจท 2213 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -15.00 น.
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เทคโนโลโยลีการจัดการ (อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ) อาคารพิธีเปิดงาน ห้อง คจท 2206,คจท 2213 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -15.00 น.
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]