หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 531,532 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุม อบจ. ห้อง ห้องประชุม อบจ. ติดห้อง e-class room 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมสระโบราณ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 09.00 เป็นต้นไป
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง com1,com2 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง com3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 541,542 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 531,532 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง com1,com2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง com1,com2 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 541,542 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 541,542 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง 531,532 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]