หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ห้องช้างเผือก 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-18.00 รายงานตัว 07.00 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ห้องช้างเผือก 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-18.00 รายงานตัว 07.00 น.
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00 รายงานตัว 07.00 น.
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00 รายงานตัว 07.00 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]