หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ สนาม บาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ สนาม บาสเกตบอล 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ ถนนด้านทิศตะวันออก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ ถนนทางทิศตะวันออก 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ซุ้มการเวก 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00 น.
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 2 ชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ซุ้มการเวก 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00 น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์ด้านหน้าเสาธง 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต้นท์ด้านหน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 3 ชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 น.
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 3 ชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 น.
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต้นท์หน้าโรงจอดรถ หน้าอาคาร 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เต็นท์หน้าโรงจอดรถ หน้าอาคาร 3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 น.
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ระเบียงชั้นล่างหน้าอาคาร 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ระเบียงชั้นล่าง หน้าอาคาร 1 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 น.
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]