หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) อาคาร 2 ห้อง 221 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) อาคาร 3 ห้อง 321 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) อาคาร 4 ห้อง 422 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]