หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้อง 4-6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคารโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้อง 1-3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 2 ห้อง 1-3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท หอประชุมปราสาททอง ห้อง เวที 6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
-
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้อง 1-3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้อง 4-6 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคารโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 2 ห้อง ห้อง 1-3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท หน้าอาคารอนุบาล ห้อง เวที 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงอาหาร ห้อง เวที 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท ศาลาริมน้ำ ห้อง เวที 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท หน้าอาคารร่มไทร ห้อง เวที 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
16 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท ข้างหอประชุมปราสาททอง ห้อง เวที 5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท หน้าอาคารอนุบาล ห้อง เวที 1 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหาร ห้อง เวที 2 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท ศาลาริมน้ำ ห้อง เวที 3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท หน้าอาคารร่มไทร ห้อง เวที 4 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
21 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท ข้างหอประชุมปราสาททอง ห้อง เวที 5 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]