หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร เต็นท์หน้าอาคารใหม่ เต็นท์ 1 - 10 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม / เต็นท์ 1 - 6 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารใหม่ ใต้ถุน 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารใหม่ ชั้น 2,3 ห้อง 1 -12 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 2, 3 ห้อง 1 -7 , 1 - 5 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร เต็นท์หน้าอาคารใหม่ ห้อง เต็นท์ 1 - 10 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารใหม่ ใต้ถุน 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม / เต็นท์ ห้อง หอประชุม / เต็นท์ 1 - 6 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สนาม / เต็นท์ ห้อง เต็นท์ 1 - 10 9 ธ.ค. 2558 13.00-16.00
-
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำนวยการ ห้อง ห้องคอมฯ 1,2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำนวยการ ห้อง ห้องคอมฯ 1,2 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำนวยการ ห้อง ห้องคอมฯ 1,2 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม / เต็นท์ ห้อง หอประชุม / เต็นท์ 1 - 6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สนาม / เต็นท์ ห้อง เต็นท์ 1 - 10 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]