หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00 -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00 -
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00 -
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00 -
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00 -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00 -
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00 -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-17.00 -
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เวที 5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.00-17.00 -
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนวิทยาคม เวที 5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 41 - 61
08.00-17.00 -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]