รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. มหาสารคาม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  หาระพันธ์
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู