รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. หนองคาย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กชายชินราช  จุลนันท์
2. เด็กชายภูวดล  ทับวงษา
3. เด็กชายเทวา  ไวยาวรณ์
 
1. นายณรงค์  มหาชัย
2. นางสาวสุรีย์พร  สุวจันทร์