รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. หนองบัวลำภู เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทิพโพสิงห์
2. เด็กชายนันทกร  บัวทอง
 
1. นายเจียม  ภักดิ์มี
2. นางรัตนกาล  สินทร