รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อำนาจเจริญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู