ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 22  
26 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 22  
27 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน 29  
33 โรงเรียนบ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 71 เงิน 29  
34 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 29  
35 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 29  
36 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 71 เงิน 29  
37 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71 เงิน 29  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 71 เงิน 29  
39 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 67 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 43  
48 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 43  
49 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 65 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 49  
55 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 49  
56 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 49  
57 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 65 ทองแดง 49  
58 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 49  
59 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน