ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 69 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 69 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 68 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 18  
24 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 18  
25 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 18  
26 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 66 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 66 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 63 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 62 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 62 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 61 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน