ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 16  
20 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 16  
21 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 16  
22 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 16  
23 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 74 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 23  
27 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 23  
28 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 23  
29 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 29  
31 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 29  
32 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน 32  
36 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 32  
37 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 72 เงิน 32  
38 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72 เงิน 32  
39 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 71 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71 เงิน 39  
44 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 44  
48 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน 44  
49 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 44  
50 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 44  
51 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 44  
52 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 44  
53 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 70 เงิน 44  
54 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 69 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 69 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 69 ทองแดง 54  
58 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 62 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน