ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านตาลชุม สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 16  
21 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านโนน สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 22  
28 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 28  
31 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 28  
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 28  
33 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 34  
37 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 38  
41 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 41  
44 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 47  
52 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 47  
53 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 53  
55 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 55  
59 โรงเรียนบ้านป่าชาด สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 59  
61 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน