ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง สพป. อุดรธานี เขต 1 90.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 1 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแท่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองบัวบาน สพป. ยโสธร เขต 2 85.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. อุดรธานี เขต 4 85.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.20 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 84.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 84.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 82.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
41 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  
42 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ - -  
43 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 - -  
44 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน