ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 93.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 93.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 93.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. เลย เขต 1 92.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 91.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนวิมลวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.60 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 91.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 90.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 90.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.20 ทอง 32  
35 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.20 ทอง 32  
36 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 89.80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 89.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 88.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.80 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 88.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 87.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.80 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 87.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.40 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.40 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.20 ทอง 53  
55 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.20 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.80 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต 1 86.80 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 84.60 ทอง 59  
60 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.40 ทอง 60  
61 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.60 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน