ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน