ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 7  
14 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 7  
15 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 15  
23 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 15  
24 โรงเรียนบ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 15  
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 15  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 81 ทอง 15  
27 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 15  
28 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 28  
35 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 28  
36 โรงเรียนบ้านโคลด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 28  
37 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 28  
38 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 28  
39 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 28  
40 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 28  
41 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 41  
45 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 41  
46 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 41  
47 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาหัวภู สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 47  
50 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน