ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 90.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.60 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 86.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 86.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 86.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 86.60 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนมงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต 3 86.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 86.20 ทอง 26  
30 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 86.20 ทอง 26  
31 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 85.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 38  
40 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.40 ทอง 42  
44 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.40 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 46  
48 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.60 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) สพป. ยโสธร เขต 2 83.60 ทอง 49  
52 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.20 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.20 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.20 ทอง 52  
56 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 82.40 ทอง 57  
58 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 58  
59 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.80 ทอง 60  
61 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.60 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน