ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 93 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง 8  
12 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านท่ายม สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 12  
19 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 12  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 12  
21 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 12  
22 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง 12  
23 โรงเรียนเลิดสิน สพป. บึงกาฬ 92 ทอง 12  
24 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง 12  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 25  
27 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 25  
32 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 25  
33 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 25  
34 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 25  
35 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง 25  
36 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง 25  
37 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 25  
38 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 25  
39 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 91 ทอง 25  
40 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 25  
41 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 41  
44 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 41  
45 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านโคกแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 46  
52 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 46  
53 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 53  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 59  
61 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน