ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป. สกลนคร เขต 1 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 86.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 79.90 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.10 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 74.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 50 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 - -  
21 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน