ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 15  
20 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 15  
21 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 65 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 62 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 62 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 62 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 62 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 35  
42 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 62 ทองแดง 35  
43 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 62 ทองแดง 35  
44 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 35  
45 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 35  
46 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 35  
47 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 62 ทองแดง 35  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 61 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 61 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 61 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. บึงกาฬ 61 ทองแดง 48  
53 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 61 ทองแดง 48  
54 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 61 ทองแดง 48  
55 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 48  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน