ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนายอวัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 88.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79.24 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.02 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหันแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.35 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 75.18 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.12 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.34 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 73.03 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป. นครพนม เขต 1 72.69 เงิน 11  
12 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 72.06 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ สพป. สกลนคร เขต 3 70.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เลย เขต 3 70.52 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 68.28 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 67.68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. เลย เขต 2 67.53 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 67.35 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 67.15 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดหิน สพป. ยโสธร เขต 2 66.57 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 66.01 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65.78 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65.25 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 64.76 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 62.52 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62.52 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 62.27 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 62.08 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.56 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 61.48 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60.98 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60.37 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 58.82 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 57.85 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" สพป. อุดรธานี เขต 2 56.81 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 56.57 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านพลไว สพป. ยโสธร เขต 1 56.11 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 55.99 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก สพป. หนองคาย เขต 2 54.46 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 54.15 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 53.39 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 52.53 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 52.17 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 4 50.71 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 49.41 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 49.35 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 48.72 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 48.09 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 47.90 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44.43 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 42.93 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 42.10 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 41.64 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 41.52 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 40.52 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 33.75 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุดรธานี เขต 3 29.85 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 22.50 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน