ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป. สกลนคร เขต 3 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 83.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.62 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.21 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 78.82 เงิน 8  
9 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77.52 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 76.13 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.90 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.04 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสระเกษ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.08 เงิน 13  
14 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.07 เงิน 14  
15 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 71.07 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 70.32 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 70.28 เงิน 17  
18 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.23 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 70.23 เงิน 18  
20 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70.04 เงิน 20  
21 โรงเรียนนาจำปา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69.78 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67.83 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 67.77 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 67.47 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66.76 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 66.72 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านคูซอด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 65.17 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64.28 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 63.64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนหนองกบนาแมน สพป. อุดรธานี เขต 4 62.47 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 62.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 62.03 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 61.91 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 61.15 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร 60.97 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60.79 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60.78 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 60.04 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต สพป. นครราชสีมา เขต 5 58.29 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านปากหมัน สพป. เลย เขต 3 57.82 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 56.91 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 56.37 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง สพป. ยโสธร เขต 1 55.86 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 55.63 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. นครพนม เขต 2 53.97 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 53.68 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 53.20 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52.72 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 52.44 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 50.39 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านเลา สพป. อุดรธานี เขต 1 49.78 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 49.44 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 48.36 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 48.32 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป. อุดรธานี เขต 3 46.84 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 40.27 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 38.76 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 38.72 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 28 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน