ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ - -  
23 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน