ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป. สกลนคร เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป. บึงกาฬ 82.86 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.81 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 79.27 เงิน 6  
7 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 77.16 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 76.63 เงิน 8  
9 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65.46 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61.23 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 60.57 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60.47 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 59.99 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 59.68 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 58.73 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 56.36 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 56.05 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 55.21 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต 2 54.98 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านคูซอด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 54.74 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านชูชาติ สพป. อำนาจเจริญ 54.43 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 54.10 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 53.44 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 53.41 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 53.12 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 51.44 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 50.46 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านชาดศาลา สพป. ยโสธร เขต 1 49.70 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 49.21 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 49.19 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 48.79 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 47.38 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 46.14 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 45.97 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 45.02 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 สพป. มุกดาหาร 44.66 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 44.16 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 44.16 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 42.88 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 42.61 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 42.38 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 41.38 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 40.92 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 40.69 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 40.64 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านดงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 39.52 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 39.16 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 38.46 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 38.08 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 37.86 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 37.14 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 37.13 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป. ขอนแก่น เขต 3 36.87 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 36.19 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 35.53 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 1 34.69 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 33.94 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองอิอู สพป. อุดรธานี เขต 3 33.49 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน