ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนธเนตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 85.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน สพป. อุดรธานี เขต 3 85.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.40 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 84.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.40 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 84.40 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 84.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 84.20 ทอง 25  
28 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.20 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 83.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 82.80 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 82.80 ทอง 38  
42 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 82.80 ทอง 38  
43 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 82.80 ทอง 38  
44 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.40 ทอง 45  
47 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.20 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.20 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.20 ทอง 47  
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.20 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านท่างาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 81.60 ทอง 55  
57 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.60 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 58  
60 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 80.20 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน