ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 80.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 77.10 เงิน 4  
5 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 74.65 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 72.48 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71.89 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเจียงอี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68.71 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 66.42 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 50.34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. ยโสธร เขต 1 49.33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 47.04 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 44.80 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 44.18 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 43.06 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 41.74 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 41.16 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 40.60 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต 3 39.19 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 39.17 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 38.65 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 38.24 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 38.03 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 37.76 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 36.97 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 36.79 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 36.78 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 36.62 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36.51 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 35.44 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 35.31 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 34.97 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 34.84 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 33.84 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 32.90 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 32.71 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 32.71 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 32.55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 32.34 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 31.94 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 31.68 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 31.16 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 30.57 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 30.21 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 29.99 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 29.73 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 29.69 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 29.40 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 29.06 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 28.99 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 28.94 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 28.91 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 28.40 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 27.72 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 27.29 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 27.23 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 26.49 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 25.09 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 24.60 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 23.27 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน