ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 89.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 88.77 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 84.21 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเจียงอี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.41 ทอง 9  
10 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 81.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.12 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 79.86 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนน้อมเกล้า สพป. ยโสธร เขต 2 75.08 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.41 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.86 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.13 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 68.82 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 66.97 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64.47 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61.05 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 59.69 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 59.16 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 58.48 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 57.28 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 56.23 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55.95 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 53.10 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 52.17 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 49.66 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 48.81 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 48.15 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 48.08 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 48.01 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 46.93 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 5 46.22 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 46.07 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 45.69 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 43.64 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 43.10 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 42.85 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 41.13 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 40.10 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านกำแมด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 39.71 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต 3 39.06 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 38.81 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 36.25 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 34.97 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 34.49 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 34.47 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 32.99 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 32.23 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 31.03 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 30 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 29.28 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 28.43 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 25 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุดรธานี เขต 3 25 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 20 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน