ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 82.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน