ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านกันจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 7  
14 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 7  
15 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 7  
16 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 7  
17 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 7  
18 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 7  
19 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 7  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 7  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 21  
26 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 21  
27 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 21  
28 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 21  
29 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 29  
33 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 33  
35 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 33  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านปูลู สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 36  
40 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 36  
41 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 36  
42 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 42  
46 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 42  
47 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 48  
53 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 66 ทองแดง 48  
54 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66 ทองแดง 48  
55 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 48  
56 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 48  
57 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน