ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลภูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. เลย เขต 1 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 78.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 76.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.20 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 73.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 72.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 72.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 70.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านผักขะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 67.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 65.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 62.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 - -  
46 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
47 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  
48 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน