ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 83.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 83.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.40 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 78.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสะง้อ สพป. บึงกาฬ 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.20 เงิน 14  
16 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 73.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 71.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 69.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 68.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านปรือเกียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 67.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 66.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 65.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก สพป. อุดรธานี เขต 1 63.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งแค สพป. ขอนแก่น เขต 3 62.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกค่าย สพป. อำนาจเจริญ 61.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกระเหย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 61.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต 2 61.60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 60.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. ยโสธร เขต 2 - -  
45 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
46 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน