ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 18  
22 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 18  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 23  
27 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 23  
28 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 23  
29 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 23  
30 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 23  
31 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 23  
32 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 32  
36 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 32  
37 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 32  
38 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 76 เงิน 32  
39 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 32  
40 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 32  
41 โรงเรียนหนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 32  
42 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 76 เงิน 32  
43 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 45  
46 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 45  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 56 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 56 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 55 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 55 เข้าร่วม 58  
61 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 46 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน