ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) สพป. บึงกาฬ 81.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 81.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านดงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหินแตก สพป. สกลนคร เขต 2 79.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 79.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.20 เงิน 30  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 78.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 78.60 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป. เลย เขต 3 78.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.60 เงิน 36  
38 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านน้ำทอน สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76.80 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 76.80 เงิน 40  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.60 เงิน 43  
45 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76.60 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านค้างพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 47  
49 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.60 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 75.40 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.40 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75.40 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านดอนแคน สพป. สกลนคร เขต 1 74.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านนากระเดา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 60.60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน