ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.80 ทอง 7  
10 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.80 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 92.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 92.40 ทอง 12  
15 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.40 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครพนม เขต 1 92.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 91.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.80 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.20 ทอง 21  
24 โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.20 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 25  
29 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 90.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 90.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านกำปัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.60 ทอง 32  
35 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 90.60 ทอง 32  
36 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.40 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.40 ทอง 36  
40 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 90.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 90.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.20 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต 3 89.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.40 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.40 ทอง 48  
51 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 89.40 ทอง 48  
52 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 89.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.80 ทอง 56  
57 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป. นครราชสีมา เขต 2 72.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 72.20 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน