ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถนนชัย สพป. สุรินทร์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านไคสี สพป. บึงกาฬ 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านดงแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 65 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านสิงห์ สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ยโสธร เขต 2 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สพป. อุดรธานี เขต 1 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 60 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา สพป. มุกดาหาร 58 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 56 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 55 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 54 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 51 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
53 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  
54 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน