ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านนาตราว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 9  
15 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 9  
16 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 9  
17 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 9  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 9  
19 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 9  
20 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 9  
21 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 9  
22 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 9  
23 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 9  
24 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 69 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 69 ทองแดง 24  
30 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 69 ทองแดง 24  
31 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 24  
32 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 - -  
33 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
34 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน