ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) สพป. บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอรพิมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 3 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 17  
21 โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป. ยโสธร เขต 1 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 34  
37 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 34  
38 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านขนาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 64 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนนาบงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านปฏิรูป สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโคกเก่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 62 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 52  
58 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน