ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 23  
27 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 63 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน