ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 84.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 84.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 83.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง สพป. อุดรธานี เขต 3 82.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.90 ทอง 30  
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 81.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 80.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ 77.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -  
45 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
46 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน