ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ สพป. ยโสธร เขต 2 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป. เลย เขต 1 72 เงิน 28  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 31  
35 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 31  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 36  
40 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 70 เงิน 36  
41 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป. บึงกาฬ 69 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 69 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 68 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนมหาชนะชัย สพป. ยโสธร เขต 1 66 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน