ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 69 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 69 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 68 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน