ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.40 ทอง 13  
16 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) สพป. นครพนม เขต 2 84.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.40 ทอง 22  
25 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 84.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านสระแต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.20 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหัวดงยาง สพป. อุดรธานี เขต 3 84.20 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) สพป. ยโสธร เขต 2 84.20 ทอง 25  
30 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.20 ทอง 25  
31 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 84.20 ทอง 25  
32 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. อุดรธานี เขต 1 83.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.20 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 40  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.80 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.80 ทอง 42  
45 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 81.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.40 ทอง 46  
49 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.40 ทอง 46  
50 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 81.40 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านนาเมย สพป. หนองคาย เขต 2 81.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.20 ทอง 51  
53 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 80.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านขามเวียน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.60 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.40 ทอง 58  
60 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน