ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 84.60 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 83.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 82.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 3 82.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 82.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 81.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 81.80 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.80 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.20 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 79.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 79.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.80 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 43  
44 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.80 เงิน 45  
47 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 53  
54 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 76.60 เงิน 54  
56 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 76.40 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76.20 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.60 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 73.20 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน