ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 98.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุงขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 95.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 94.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91.25 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ สพป. บึงกาฬ 85.25 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 83.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.50 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 77.25 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 73.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71.25 เงิน 37  
38 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 69.75 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านวังกะเบา สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน