ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 84.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 80.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 79.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบ่อดิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านทรายพูล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.60 เงิน 27  
30 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 77.60 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนนาคูณวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 75.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป. สกลนคร เขต 3 75.40 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.40 เงิน 35  
38 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.20 เงิน 43  
44 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน สพป. ขอนแก่น เขต 3 71.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 59 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 58 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ - -  
49 โรงเรียนบ้านโพนทา สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน