ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสนบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. เลย เขต 3 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนไพศาลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม สพป. ยโสธร เขต 1 70.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 69.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 68.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 67.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุดรธานี เขต 2 66.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 65.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 64.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 64 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านตะเภา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 62.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. อุดรธานี เขต 3 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 62 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 61.60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 61.40 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 61.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 61 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 61 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 60.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 60.80 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน